A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17 của UBND TP Hà Nội

 

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố

về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố

để phòng chống dịch COVID-19

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19;

Thực hiện Công văn số 1347/CV-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện Đan Phượng về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19;

 Thực hiện Kế hoạch số 532/KH-GDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đan Phượng, Trường Tiểu học Trung Châu B xây dựng kế hoạch triên khai thực hiện. Cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng chống dịch Covid-19 để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh có kĩ năng tự phòng ngừa và có ý thức trách nhiệm trong bối cảnh dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường.

2. Yêu cầu

Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp bách hàng đầu; tạm dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cần thiết. Tổ chức triển khai kịp thời và thực hiện hiệu quả các nội dung của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền

1. 1. Các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND Thành phố, của Huyện ủy, UBND huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo về phòng chống dịch Covid-19.

1.2. 100% CBGV, NV, HS nhà trường thực hiện cách ly trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ 00 ngày 24/7/2021 trên phạm vi toàn huyện theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn cách ly với thôn; tổ dân phố cách ly với tổ dân phố; xã, thị trấn cách ly với xã, thị trấn; quận, huyện cách ly với quận, huyện. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng để thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống Covid-19.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh hạn chế tối đa việc đi ra đường, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa bệnh, tiêm chủng, các trường hợp khẩn cấp khác nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong trường hợp xuất hiện triệu chứng sốt, ho, khó thở, mất vị giác hoặc có dấu hiệu nghi ngờ nhiễm Covid-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay với chính quyền, cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn xử trí kịp thời. Bình tĩnh, yên tâm, ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch của Thành phố, không hoang mang, lo lắng thái quá, không tham gia đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh gây hoang mang dư luận.

2. Phân công lịch trực và chuẩn bị trang thiết bị, vật tư phòng dịch

- Căn cứ tình hình công việc của nhà trường, mỗi ngày 01 lãnh đạo, 01 giáo viên/nhân viên trực, làm việc tại trường, còn lại làm việc trực tuyến tại nhà đến khi có văn bản hướng dẫn mới. Khi có nhiệm vụ xử lý tài liệu mật, công việc cần thiết khác theo yêu cầu, nhà trường phân công cán bộ, giáo viên đến làm việc thì người được phân công phải đảm bảo công tác phòng chống dịch và báo cáo về nhà trường.

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

3. Công tác chuyên môn và tuyển sinh lớp 1:

- Tiếp tục đổi mới, cải tiến cách làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các hoạt động trực tuyến trong chỉ đạo, điều hành.

- Cán bộ giáo viên, nhân viên tiếp tục tự học, tự bồi dưỡng bằng hình thức trực tuyến;

- Hoàn thành các chuyên đề còn lại theo kế hoạch bằng hình thức trực tuyến;

- Chuẩn bị phương án tổ chức ôn tập và kiểm tra đánh giá học sinh bằng hình thức trực tuyến;

- Tổ chức so hồ sơ học sinh mới tuyển vào lớp 1 bằng hình thức trực tuyến (đối với những học sinh còn lại);

- Trực và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của phụ huynh học sinh.

- Duyệt kết quả tuyển sinh và báo cáo về Phòng Giáo dục.

4. Công tác báo cáo

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên cập nhật tình hình dịch tễ của bản thân ngay khi có biến động, giáo viên chủ nhiệm cập nhật thông tin dịch tễ học sinh hằng ngày theo các khung giờ quy định;

- Thực hiện báo cáo dịch tễ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hằng ngày theo các khung giờ quy định của Phòng Giáo dục;

- Báo cáo đột xuất khi có biến động với nhà trường, với trạm y tế xã theo đường dây nóng; nhà trường báo cáo lãnh đạo Phòng Giáo dục để kịp thời xử trí.

5. Trách nhiệm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên chịu trách nhiệm trước nhà trường về việc không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch; giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm về việc học sinh của lớp lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu

- Xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19, triển khai nội dung kế hoạch đến toàn thể CBGVNV trong nhà trường.

- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch trong tình hình mới, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên để theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nhà trường và giám sát GV, NV, HS thực hiện Chỉ thị 17.

- Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch và thường xuyên báo cáo về Phòng GDĐT theo 3 khung giờ quy định của PGD qua địa chỉ mail taithieu-dp@hanoiedu.vn. Nếu có vấn đề đột xuất phát sinh, báo cáo trực tiếp lãnh đạo Phòng GDĐT, Chủ tịch UBND xã để kịp thời xử lý. 

- Bố trí trực Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch của trường  để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch.

- Công khai số điện thoại đường dây nóng của trường, của xã  để tiếp nhận thông tin phản ánh về dịch Covid-19.

- Xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, duy trì cảnh quan nhà trường đảm bảo xanh-sạch-đẹp.

- Dừng tất cả các hoạt động, cuộc họp chưa cấp thiết; các cuộc họp cần thiết sẽ được tổ chức trực tuyến.

- Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thao quy định về công tác y tế trường học; sẵn sàng bố trí cơ sở vật chất của nhà trường để thành lập cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

- Tuyên truyền, ổn định tâm lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường viết bài tuyên truyền về công tác phòng chống dịch đăng tải lên Website nhà trường.

- Nếu có vấn đề đột xuất báo cáo trực tiếp lãnh đạo Phòng GDĐT, Chủ tịch UBND xã để kịp thời xử lý; 

          2. Giáo viên chủ nhiệm

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội; Kế hoạch 181/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND huyện Đan Phượng về thực hiện chỉ thị số 17/CT-UBND và Kế hoạch số 582/KH-GD DT ngày 24/7/2021 của PGD  huyện về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố để phòng chống dịch covid 19.

- Tích cực tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp (Zalo nhóm lớp, Facebook nhóm lớp….) tới học sinh để học sinh cùng gia đình thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội. Khuyến cáo đến CMHS không cho con em ra ngoài đường.

- Cập nhật tình hình yếu tố dịch tễ của học sinh lớp giáo viên phụ trách về nhóm zalo nhà trường theo 3 khung giờ: 5 giờ 50, 11 giờ 50, 17 giờ 50;

- Trường hợp khẩn cấp, giáo viên thông báo về đường dây nóng của trường là: 0383991386 - đc Long; đường dây nóng của Trạm y tế xã Trung Châu là: 0976126342 – đc Bích.

- Trong thời gian giãn cách xã hội tại nhà, giáo viên chủ động, tích cực bồi dưỡng chuyên môn, chuẩn bị sẵn sàng tổ chức ôn tập và kiểm tra trực tuyến khi Phòng Giáo dục chỉ đạo.

3. Nhân viên y tế

- Tham mưu cho nhà trường các biện pháp chống dịch hiệu quả; tham mưu cho Phó Hiệu trưởng chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng phục vụ khu cách li, bệnh viện dã chiến;

- Cập nhật số liệu dịch tễ hằng ngày báo cáo về Phòng GDĐT theo 3 khung giờ: 6 giờ 00, 12 giờ 00, 18 giờ 00 qua địa chỉ mail taithieu-dp@hanoiedu.vn. Nếu có vấn đề đột xuất phát sinh, báo cáo trực tiếp Phó Hiệu trưởng nhà trường;  lãnh đạo Phòng GDĐT, Chủ tịch UBND xã để kịp thời xử lý;

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ số thuốc, trang thiết bị thiết yếu theo đúng yêu cầu để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

- Quản trị  ứng dụng tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Ncovi, Bluezone, thiết lập và hướng dẫn mọi người đến trường quét mã QR CODE;

- Tạo và lưu trữ văn bản phòng chống dịch.

4. Nhân viên bảo vệ

- Trực trường 24/24 giờ;

- Đo thân nhiệt, ghi sổ, yêu cầu quét mã QR code đối với mọi người đến trường;

- Thường xuyên kiển tra cơ sở vật chất, kiểm tra an toàn điện, an toàn cháy nổ, nếu có vấn đề bất thường báo ngay cho Ban Giám hiệu để kịp thời xử trí.

5. Phụ huynh học sinh

-  Quản lý con em thực hiện tốt việc giãn cách xã hội, không để con tự ý ra ngoài đường khi không có lí do.

- Cập nhật tình hình sức khỏe của học sinh và phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm khi có các tình huống liên quan đến tiếp xúc với F0, F1, F2 hoặc với người đi về từ vùng dịch.

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND Thành phố về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19. Nhà trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

Nơi nhận:

Phòng GDĐT; (để b/c)

- BCĐ xã; (để b/c)

- CB,GV,NV, PH; (để t/h)

- Lưu VT.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Long

 

 

 


Nguồn:thtrungchaub.hanoi.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 09 : 139
Tháng trước : 69